sexta-feira, janeiro 15, 2010

Biafra, 40 delirios depois:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Bitaites:

Alexandre Areias mandou o bitaite...

O Biafra... Muitos delírios.

Alexandre Areias mandou o bitaite...

O Biafra... Muitos delírios.